Bu tasarımların nerelerden esinlenildiği ve neler düşünülerek yapıldığına dair küçük hikayeler yazdım, hiçbir şey durduk yere ortaya çıkmaz.

Davut`un Hikayesi

Bir babanın 8 oğlunun en küçüğü, 3-5 koyunun çobanı toplumun en alt tabakasında varlığını hiç olmamışçasına idame ettirken halkını kırıp kılıçtan geçirmekle tehdit eden dev Golyat topraklar-

Daha fazlası için

Adem`in Yaratılışı Hikayesi

Vatikan’da Sistin Şapeli’nin tavanını kaplayan fresk grubu Michelangelo’nun özgün tasarımı ile betimlenmiş Eski Ahit’ten 9 ayrı hikayeyi içeren resimlerden biridir. Adem’in yaratılışı freski tavanın tam ortasında, odak –

Daha fazla için

Alageyik Boynuzu`nun Hikayesi

Antik Mısır’da kutsal Nil nehrinin üzerindeki Elephantine adasında varlığını sürdüren bir Tanrıça. Satis…Avcılığın ve aynı zamanda doğurganlığın tanrıçası olan Satis’in bir başka görevi de antik mısırdaki en kutsal-

Daha fazlası için