64F401F7-4379-473F-9734-06B772611183

 Alageyik Boynuzu’nun Hikayesi

Antik Mısır’da kutsal Nil nehrinin üzerindeki Elephantine adasında varlığını sürdüren bir Tanrıça. Satis…
Avcılığın ve aynı zamanda doğurganlığın tanrıçası olan Satis’in bir başka görevi de antik mısırdaki en kutsal bölgeyi
yani Nil Nehrini korumaktı.
Satis daha sonra Tanrı Khnum ile evlenerek nil tanrıçası Anuket’i doğuracaktı.
Aşıkların birbirine kavuşmak için, kadınların bir çocuk dünyaya getirmek için, avcıların ise avdan eli boş dönmemek için dua ettiği Satis kendini ölümlülere bir alageyik formunda gösteriyordu.
Anaçlığı ile Antik Mısır tanrı ve tanrıçaları arasında tam anlamıyla bereketi temsil etmekte olan Satis’in kuvveti ve kollayıcılığı Kutsal Nil Nehrini korumakla görevlendirelecek kadar kudretliydi.
Tanrıça Satis’den ilham alınarak ve  kullanılan doğal taşlara göre değişen her farklı pozitif etkiyi en kuvvetli şekilde iletmesi, takan her kimseyi tıpkı Nil sularını koruyan Satis gibi
koruması için Alageyik Boynuz’u yarattım.
Bloga dön