37272yorgunherakles03

Yorgun Herakles

Gücün simgesidir. 1980 yılında Perge Örenyeri’nden bilimsel kazılar sonucu alt yarısı çıkarılmıştı. Heykelin üst yarısının Boston Güzel Sanatlar Müzesinde bulunduğunu 1990 yılında farkettik. Bakanlık uzun yıllar Yorgun Heraklesin üst yarısının bizden kaçırılıp oraya gittiğini söylemek için çabaladı. 2011 yılında Heraklesin üst yarısı yurda döndü. 

Mitolojik bir kahraman olan Herakles, Yunan mitolojisinde bu isim ile anılmakta olup; bunun yanı sıra, Roma mitolojisinde de “Herkül” adı ile bilinmektedir. İngilizce kaynaklarda ise “Hercules” olarak geçmektedir.

Miken kralının kızı Alkmene ile, Tanrıların Kralı Zeusun oğludur. Alkmeneye aşık olan Zeus, kadının kocası şekline bürünerek Alkmeneye yaklaşmıştır. Doğumundan itibaren yarı tanrı bir yapısı bulunan ve tanrısal bir kuvvete sahip olan Herakles, henüz birkaç günlük bebek iken Hera’nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi başarmıştır. Heraklesin Zeusun oğlu olduğunu anlayan Hera, sürekli olarak Herakles ile uğraşmış ve Onun ölümüne sebep olmuştur.


Herakles, dönemine göre oldukça üstün bir eğitim almıştır. Ok atmayı, at sürmeyi ve güreşmeyi kusursuz şekilde icra edebilmiştir. Efsaneye göre, Herakles 18 yaşına geldiğinde, Kitharion ormanlarındaki ünlü canavarı öldürmeyi başarmıştır. Bu nedenle, kendisine ödül olarak, Thebai Kralının kızı Megara verilmiştir. Megaradan 3 çocuğu olan Heraklesi, Heranın türlü oyunları çıldırtmış ve Herakles çocuklarını ve karısını öldürmüştür. Bu suçundan ve tüm günahlarından arınması adına, Miken Kralı Eurystheus’un hizmetine girmesi ve kralın her istediğini yapması zorunlu kılınmıştır. Miken Kralının Herakles’e yaptırdığı 12 işe, mitolojik kaynaklarda “Herakles’in 12 görevi” ismi verilmiştir.

Heraklesin 12 Görevi

1. Nemean Arslanı’nı yenmek (Bu arslan ile ilgili efsanelerde, arslanın postunun yalnızca kendi pençesi ile kesilebileceği anlatılmaktadır.)

2. Lerna gölünde bulunan Hydra’yı öldürmek

3. Artemis’in kutsal hayvanlarından biri olarak bilinen Kyreneia Geyiğini yakalamayı başarmak

4. Erymanthian Dağında yaşadığına inanılan büyük yaban domuzunu, bir ağ ile tutmak

5. Augias’ın ahırlarını yalnızca bir günde temizlemek (Bu ahırların temizliği için, iki büyük ırmağın yataklarının kaydırılarak ahırların içinden geçirilmesi sağlanmalıdır.)

6. Stymphalos yöresinin insanlarını rahatsız eden Stymphalian Kuşlarını, Tanrı Athena’nın yardımıyla kovmak

7. Poseidon’un Minos’a verdiği kontrol edilemez Girit Boğası’nı Giritten getirmek

8. Zamanın Troya Kralı Diomedes’in emrine girerek, Troya halkına zulmeden deniz canavarını öldürmek (Hızını alamayıp kendisine kötü davranan kralı da öldürmüştür.)

9. Amazonların kraliçesi Hippolyta’dan kemerini almak (Aslında kemer için kraliçe ile anlaşmış, ancak Heranın kışkırtmaları ile Amazonlar Heraklese saldırmıştır. Ardından da Herakles, kraliçeyi öldürmez zorunda kalmıştır.)

10. 3 gövdeli dev yaratık Geryoneus’un sığırlarını çalmak

11. Hesperidler’in altın elmalarını getirmek (Altın elmaların koruyucusu Atlas ile de anlaşma yapmıştır.)

12. Hades’in ölüler ülkesini koruma görevi bulunan Kerberos isimli köpeği, yeryüzüne çıkarmak

Herakles, gerçkelşetirdiği 12 görevin ardından, yine zorlu maceralar yaşamak zorunda kalmıştır. Prometheus’u kurtarması, kadın kılığında yün eğirmesi, Troya’ya zarar vermesi, Argonatların seferine katılması gibi olaylar, Heraklesin efsanevi hikayelerinden birkaçıdır. Bir zaman sonra Deianeira ile evlenmiş, Sentor Nessosun karısına yaklaşmak istemesi nedeniyle oklarıyla Nessosu öldürmüştür. Nessos ise, ölmeden önce bir miktar kanını Deianeiraya bırakmıştır. Daha sonra, Heraklesin karısının bir kıskançlık krizi yaşamasının ardından, Heraklese bu kana batırılmış bir gömlek vermesi, mitoloji kahramanının ölümünü hazırlamıştır. Gömleğin Heraklese yapışması, Ona dayanılmaz acılar yaşatmıştır. Acılardan kurtulmak isteyen Herakles, kendini ateşlere atmış ve yanarak can vermiştir.

Başta babası Zeus olmak üzere, tüm tanrılar Heraklesin ölümüne çok üzülmüştür. Bu nedenle Herakles olymposa çıkartılarak, kendisine ölümsüzlük bahşedilmiştir. Ardından, Tanrıça Hebe ile evlendirilmiştir. Heraklesoğulları olarak bilinen Yunan Yarımadası halkının atası kabul edilen Herakles, fizik gücü ve moral gücünün sembolüdür.

Bloga dön