Kaplan Gözü

Kaplangözü
Eski yıllardan beri bilinen, insana verdiği olumlu enerji ve duygu ile günümüze kadar gelmiş popüler bir taştır. Taşların üzerindeki eşsiz renk geçişleri ve tonları, değerli taşlar içerisinde kaplan gözü taşının bambaşka bir güzellikte olmasına neden olmaktadır.
Stres ve iç sıkıntısı gibi durumların üstesinden gelebilmek için kaplan gözü taşı kullanımının gücüne fazlasıyla inanılmaktadır. İnsana verdiği huzur ve özgüvenin yanı sıra, sadece kaplan gözü taşına dokunmadan bakmak bile insanın içinin rahatlamasını sağlamaktadır. Genel özellikleri itibariyle sağlık yönünden ağrıları dindirici ve duygusal açıdan ferahlatıcı özelliği bulunmaktadır.
Bağımsızlık taşı olarak simgelenen kaplan gözü, uyumun, cesaretin ve huzurun taşı olarak adlandırılmaktadır. Bağımsızlığı simgelemesindeki en önemli sebep; bu taşı üzerinde taşıyan kişilerin başkalarına daha az bağımlı hissetmelerine neden olduğunun düşünülmesindendir. Bir anlamda başkalarına daha az ihtiyaç duymaya neden olabileceği için ikili ilişkilerde kullanılması biraz tehlikeli taşlardan biridir.
Kristal Kuvars grubuna ait kıymetli taşlardan biri olan kaplan gözü, adeta bir kaplanın gözlerine benzeyen eşsiz renk ve desenlerinden dolayı bu ismi almıştır. Taşın içeriğinde bulunan demir oksit; altın, bal ve hafif kahvemsi bir renk katmaktadır. İnsanların direkt olarak duygularını etkileyebilen nadir taşlardan biri olarak sevgililerin taşı diye de anılmaktadır.
Ayrıca üzerinde taşıyan kişileri koruyucu özelliği ile değeri daha da artmaktadır. Kaplan gözü taşı kullanıcısının davranış ve duyguları doğrultusunda renk de değiştirebilmektedir. Geçmişten günümüze Şamanlar, Kızılderililer ve Budistler  tarafından büyüden ve kötü gözden korunmak için kullanılan taşlardan biri olmuştur.
[gap] [title style="bold-center" text="kaplangözü ile yapılan taşlar"] [ux_products style="normal" cat="249"]

İletişim formu